ХНУМГ ім. Бекетова, ХНУМГ, Бекетова, Управління проєктами

ХНУМГ ім. Бекетова: управління містом, проєктом і собою.

IT Cluster Kharkiv IT Cluster

Уявляєш себе на керівній посаді? Подобається управляти процесами та людьми? Хочеш втілити це в ІТ-сфері?

Усе це поєднує в собі Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова!

Перейти на сайт університету

Єдиний галузевий заклад вищої освіти в Україні, який здійснює підготовку керівних та інженерних кадрів, ІТ-фахівців у всіх напрямках функціонування, управління і розвитку міст та регіонів.

Хто викладає?

 • професорсько-викладацький склад високого рівня кваліфікації;
 • професіонали-практики;
 • представники ІТ-компаній.

Що дає?

Сучасні форми та методи навчання, які відповідають міжнародним стандартам.

Ким ти можеш стати після навчання?

 • Project manager.
 • Web designer.
 • Developer.
 • Data analysis.
 • DevOps Engineer.

Обирай свою спеціальність:

 • 122 спеціальність ОП «Комп’ютерні науки»

Освітня програма гармонійно поєднує теоретичну та практичну підготовку з комп’ютерних наук. Об’єктно-орієнтоване програмування, веб-дизайн, хмарні технології, бази даних, комп’ютерне проєктування – опанувавши ці та інші дисципліни навчального плану, Ви навчитеся розробляти клієнтські та серверні програмні додатки, створювати та керувати розподіленими базами даних та знань, приймати рішення з інформатизації процесів реального світу.

 • 122 спеціальність ОП «Комп’ютерні науки. Управління проєктами»

Унікальність освітньої програми — орієнтація на проєктну діяльність в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. В освітній програмі поєднується потужна ІТ-підготовка та вивчення сучасних IT-методологій та фреймворків Project Management (Agile, Scrum, Lean, Kanban, ХР), програмних засобів управління проєктами (MS Project, Trello, Jira, WorkSection), мовна підготовка та розвиток Soft Skills.

 • 126 спеціальність ОП «Інформаційні системи та технології»

Програма займається підготовкою фахівців в галузі інформаційних систем та технологій, створення і адміністрування баз даних і експертних систем, математичне моделювання та оптимізація інформаційних процесів, інтелектуальний аналіз, візуалізація та інтерпретація даних, моделювання процесів проєктного управління.

 • 151 спеціальність ОП «Системна інженерія»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це створення, впровадження, налагодження та обслуговування систем автоматизації технологічних процесів на основі типових рішень з використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління.

Утілюй свої прагнення і починай ІТ-шлях разом із Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова!

Рекомендовані матеріали

 1. Вступ, Каразіна, ХНУ, Харків, классика
 2. Amazon_Kharkiv IT Cluster

Коментарі