РОЗШИРЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З УНІВЕРСИТЕТОМ

IT Cluster Kharkiv IT Cluster

Харківський IT Кластер і Харківський національний університет радіоелектроніки підписали меморандум. Його метою є розширення поточного формату співпраці в напрямку підготовки IT спеціалістів, удосконалення навчального процесу і створення сприятливого середовища для навчання студентів.

Партнери також обговорили можливості реалізації спільних освітніх проектів. ХНУРЕ – профільний вуз для індустрії, тому його роль у налагодженні взаємодії науки і бізнесу є важливою.

Разом з цим Kharkiv IT Cluster виступає майданчиком для цього співробітництва, консолідатором ресурсів і інтегратором проектів. Все це сприяє поповненню ринку праці висококваліфікованими фахівцями.

Коментарі