Пріорітетні напрямки на шляху розвитку IT індустрії України

IT Cluster Kharkiv IT Cluster

Олександр Медовой,

Голова Наглядової ради

ГО «Харківський кластер інформаційних технологій»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ IT ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

ІТ індустрія України сьогодні – це третя індустрія України з обсягом експорту близько 2 млрд доларів в рік з прогнозом росту до 7,7 млрд доларів до 2020 року. Це близько 80 тис. зайнятих осіб в 2015 році з ростом 10 тис. осіб щорічно. Це створення однією особою, зайнятою в IT, 3-4 додаткових робочих місця в суміжних сферах. Це третє місце в Центральній та Східній Європі за обсягом ринку та кадровим потенціалом. Це перше місце в Європі та четверте місце в світі за обсягом постачання послуг (після США, Індії та Філіппін).

Зацікавленість ІТ-сферою зростає у всьому світі. Держави-глобальні конкуренти України все більше концентрують свою увагу на покращенні бізнес клімату для сприятливого росту IT бізнесу на їх території. Дефіцит IT кадрів в Європі до 2020 року складає 900 тис. осіб, в Польщі – 50 тис. осіб. За сприятливих умов частину цієї ніші може зайняти Україна.  Це наше вікно можливостей.

Ми вбачаємо три основні напрямки на шляху розвитку ІТ індустрії в Україні.

Перший полягає у розвитку законодавчої бази, а саме: розробці інструментів належного захисту та умов передачі прав інтелектуальної власності з урахуванням специфіки IT; модернізації трудового законодавства та уніфікації з моделями світової практики (запровадження умов про непереманювання працівників, тимчасову заборону праці на конкурентів, зобов’язання відпрацювати встановлений період тощо); розробці реальних засобів правового захисту конфіденційної та комерційної інформації; удосконаленні господарського законодавства для розвитку старт-ап середовища. Потребує підготовки законодавча база для запуску процесу комерціалізації розробок наукових центрів при вищих навчальних закладах та розвитку підприємництва на базі закладів. Як показав досвід Силіконової долини (США), вищі навчальні заклади також можуть бути тією платформою, на якій відбудеться прорив в сфері технологій та бізнесу.

Другий напрямок пов’язаний з освітою. Сьогодні між реальною практикою та освітою існує значна прогалина. Компанії вимушені навчати випускників додатково після закінчення ними навчальних закладів. Освітні програми не адаптовані під вимоги ринку. Викладачі не обізнані з практикою. Законодавство не дає змоги запустити процес державно-приватного партнерства у цій сфері. Недостатньо розвинуті або і взагалі відсутні правові інструменти такого партнерства та сильна бюрократизація процесів у ВНЗ зумовлює складнощі в досягнені синергії між бізнесом, освітою та наукою.

Третім важливим напрямком для розвитку індустрії, безумовно, є покращення умов ведення бізнесу. Політична та економічна нестабільність, непередбачуваність законодавства, відсутність реальних правових засобів захисту бізнесу, свавілля в поведінці контролюючих та правоохоронних органів впливають на привабливість України як локації для ведення бізнесу, а також на конкурентоздатність українських компаній та держави в цілому на глобальному ринку IT послуг.

[wonderplugin_slider id=”50″]

Коментарі