tsyfrovye-transformatsyy-y-ynnovatsyonnye-tehnologyy-v-ekonomyke

Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці

Дата
Мiсце проведення
Online, Zoom

Запрошуємо науково-педагогічних, педагогічних працівників, молодих учених, здобувачів освіти закладів фахової передвищої та вищої освіти взяти безкоштовну участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці».

Коли? 14 березня, 13:00

Де? Online

Конференція відбудеться в межах підвищення кваліфікації як складової навчання впродовж життя. 

Організаторами є Kharkiv IT Cluster, Міністерство освіти і науки України, Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ» (Україна) , Міжнародна Академія Прикладних Наук у Ломжі (Республіка Польща), Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika (Остроле́нка, Польща), The International University of Logistics and Transport (Вроцлав, Польща), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Ольштин, Польща) та Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». 

Мета конференції

Конференція спрямована на обмін інформацією та досвідом щодо використання сучасних цифрових трансформацій та інноваційних технологій в економіці в процесі підготовки здобувачів освіти всіх рівнів у контексті інтеграції України в європейський освітній простір.

Напрями роботи конференції

 • Стратегічне управління підприємствами на засадах сталого розвитку з використанням інноваційних технологій управління економічними суб’єктами.
 • Трансформації та інновації в контексті наслідків повномасштабного російського вторгнення в Україну з перспективами відбудови в післявоєнний час. 
 • Організація освітнього процесу при підготовці кадрів в сучасних умовах: основні тенденції й особливості організації навчання з використанням сучасних цифрових трансформацій та інноваційних технологій.
 •  Лідерство в умовах цифрової трансформації, нові компетенції та підходи до керування персоналом: формування soft skills як необхідний компонент забезпечення конкурентоспроможності здобувачів освіти. 
 • Розвиток професійної майстерності сучасних фахівців в процесі безперервної освіти.

Умови участі в конференції

Для отримання безкоштовного сертифікату з підвищення кваліфікації тривалістю 6 год. (0,2 кредити ЕСТS) необхідно подати статтю (тези) до публікації за напрямами роботи конференції. 

Якщо Ви плануєте виступ, прохання презентацію та тези доповіді, а також статтю (тези) надіслати до 10 березня 2024 року включно на електронну пошту: itstep.q.center@gmail.com

За результатами конференції буде виданий електронний збірник наукових матеріалів, якому будуть присвоєні цифровий ідентифікатор ISBN і DOI. 

 Після реєстрації, на вашу електронну адресу надійде посилання з доступом на конференцію (перевіряйте, будь ласка, спам). 

Технічні вимоги до оформлення

 • Статті (тези) надаються в електронній версії файлу формату MS Word. Файл слід назвати за прізвищем першого автора, наприклад: «Карпенко_ШАГ_14.03.2024». 
 •  Стаття (тези) мають бути структуровані: анотація та ключові слова українською та англійською мовами; зміст поділяється: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети, виклад основного матеріалу, висновки й перспективи подальших наукових пошуків, список використаних джерел у порядку посилання за текстом відповідно до вимог АРА. Посилання на джерела в тексті є обов’язковими. Вітаються статті, написані іноземними мовами (англійська, польська) з науковим професійним перекладом. 
 • Обсяг наукових тез – 5 сторінок друкованого тексту; статті – 7-10 сторінок друкованого тексту, формат А4. Усі поля – 2 см. Шрифт тексту: гарнітура – Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. 
 •  Усі малюнки, які містяться в тезах, виконуються у графічних редакторах, сумісних із текстовим редактором MS Word. Формули виконуються в редакторі формул Ms Equation. Кожен рисунок має бути підписаний, таблиця – мати назву. Рисунки і таблиці, якщо їх декілька, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією та розташовувати через рядок від основного тексту. 
 • Таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації. Пояснення до рисунків і назв таблиць відцентровуються. Наприклад: малюнок 1 – Етапи впровадження інноваційних технологій (шрифт 9, напівжирний) Таблиця 1 – Показники… (шрифт 10, слово «Таблиця» – світлий курсив, назва – напівжирний, прямий).
 • Назва статті (тез) друкується великими літерами по центру, відділивши одним рядком знизу; потім ПІБ автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, назва ЗВО, електронна адреса по центру курсивом; далі через рядок текст тез без переносів. В кінці – список використаних джерел. Посилання в тексті на джерела мають бути обов’язково у фігурних дужках згідно загальноприйнятих вимог. 

Реєстрація на участь у конференції за посиланням

 

Підпишись на наш телеграм канал, щоб бути у курсі вступної кампанії 2024

Підписатися на Telegram-канал

Також читай новини на наших сторінках в соціальних мережах:

Facebook

Instagram