MASTIS

Категорії:

Мета та завдання проекту:

Мета проекту полягає  покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.

Завдання проекту:

 • удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу;
 • модернізація діючого профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних системах. Перегляд профілю компетентностей та навчальних програм буде здійснюватися у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та  національною рамкою кваліфікації;
 • створення інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;
 • забезпечення / модернізація навчально-лабораторної  інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем.

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем.
 • Розроблення нової компетентністно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS та Tuning методології.
 • Створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.
 • Поширення і використання результатів проекту.
 • Забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів.

Очікувані результати:

 1. Удосконалено магістерську  програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.
 2. Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та   Національної кваліфікаційної рамки.
 3. Розроблено, впроваджено і акредитовано нову компетентнісно-орієнтовану  навчальну програму на основі використання ECTS  та Tuning методології.
 4. Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.
 5. Результати проекту поширені.
 6. Складено  звіти за результатами проекту.

Координатор проекту від України:

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, www.hneu.edu.ua

тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717

Відповідальна особа:

Професор Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, Радник ректора щодо міжнародних проектів

Контакти:

тел: +380677596158; +380997218145,

e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net

Цільова аудиторія

Студенти, PhD, LLL