Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

61000, Україна, м.Харків,
вулиця Пушкінська, 77
+38 (057) 704 1120

Слідкуйте за компанією в соцмережах:

Загальна інформація

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – це самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації, який займає передові позиції в юридичній освіті. Про це свідчать результати всеукраїнського рейтингу вузів «Компас», що враховують оцінку роботодавців і випускників, за якими університет залишається лідером серед юридичних навчальних закладів України.

Університет має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання та науково-дослідну  роботу забезпечують 38 кафедри, де працюють понад 700 викладачів, серед них більше 100 докторів наук, професорів, понад 500 кандидатів наук, доцентів. Нині на 10 факультетах в університеті навчаються близько 14 тис. студентів.

Університет робить значний внесок у розбудову правової держави, удосконалення законотворчого процесу і правозастосування. Науковці брали безпосередню участь у розробленні чинної Конституції України та інших нормативно-правових актів. У галузі нормотворчої діяльності триває співпраця з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України, міністерствами і відомствами, органами місцевого самоврядування. Учені Університету активно впливають на практику застосування законодавства. Багато з них є консультантами, членами консультативних рад Верховного Суду, Вищого Господарського суду, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії України тощо

НДІ Правознавства в структурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за статусом є структурним підрозділом університету, який спеціалізується на проведенні наукових досліджень, інноваційній діяльності та сприяє інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності в системі вищої освіти.

НДІ Правознавства здійснює свою діяльність за рахунок державного бюджету України, а також на комерційних засадах на замовлення державних або недержавних інституцій для вирішення найбільш складних питань сфери правозастосування. НДІ Правознавства спирається на кращі наукові школи університету та інтелектуальний потенціал провідних фахівців, що мають наукові ступені докторів та кандидатів юридичних наук.

Одним з головних напрямків роботи НДІ Правознавства є розробка та впровадження сертифікатних міждисциплінарних програм. Пілотною є програма підготовки юристів – фахівців у праві інформаційних технологій “ІТ-право”.

Iнші учасники

Infopulse

Інфопульс – одна з найбільших аутсорсингових IT-компаній в Україні. (більше…)

mimacom

Прагматичність, гнучкість, інноваційність

mimacom розробляє технологічно складне програмне забезпечення, на основі бек-енд та фронт-енд компонентів з відкритим первинним кодом. (більше…)

Eastern Peak

Заснована у 2010 році, компанія Eastern Peak є спеціалізованою компанією з розробки програмного забезпечення. (більше…)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний автомобільно – дорожній університет здійснює свою освітню діяльність в автомобільної та дорожньо-будівельної галузі (більше…)


Нашi проекти