Управління

Софія Бєлєнкова


Виконавчий директор Харківського ІT-кластеру


+38 (063) 210-72-27

Олександр Медовой


Голова наглядової ради Харківського ІТ-кластеру
CEO AltexSoft
Юридична форма управління кластером - громадська неприбуткова організація.

Виконавчий Директор:
 • Здійснює поточне керівництво діяльністю кластеру;
 • Веде реєстр членів кластеру;
 • Розпоряджається майном і коштами кластеру в рамках бюджету та окремих кошторисів за проектами, згідно з рішенням загальних зборів, наглядової ради, голови наглядової ради;
 • Представляє кластер з питань його діяльності перед третіми особами у відповідності зі своїми повноваженнями;
 • Контролює своєчасність сплати членських внесків членами кластеру;
 • Звітує перед загальними зборами і наглядовою радою.
 • Загальне зібрання
 • Наглядова рада
 • Експертно-консультативна рада

Загальне зібрання

Статус і склад:

Найвищий орган управління, що складається з усіх членів кластеру.

Частота засідань:

1 раз на квартал.

Компетенція:

Приймає рішення з будь-яких питань діяльності кластеру.

Виключна компетенція:

 • Затверджує план робіт і бюджет кластеру на рік;
 • Приймає рішення про додаткове фінансування проектів;
 • Заслуховує і затверджує річні звіти виконавчого директора, наглядової ради, інших органів;
 • Визначає розміри членських внесків;
 • Приймає нових, виключає діючих членів кластеру;
 • Представляє статус партнера кластеру;
 • Приймає рішення про інших дорадчих, тимчасових, допоміжних та інших органів кластеру;
 • Стверджує етичні стандарти і стандарти корпоративної соціальної відповідальності членів кластеру;
 • Приймає рішення про ліквідацію кластеру та його реорганізацію.

Наглядова рада

Статус і склад:

Контролюючий орган, складається з 6 членів (у тому числі голови та його заступника), обраних на засіданні загальних зборів.

Частота засідань:

1 раз на місяць.

Компетенція:

 • Здійснює загальне керівництво діяльністю кластеру;
 • Представляє інтереси його учасників у період між загальними зборами;
 • Здійснює контроль за діяльністю виконавчого директора і голови експертно-консультаційної ради.

Олександр Медовой


Голова наглядової ради Харківського ІТ-кластеру
CEO AltexSoft

Олександр Колб


учасник наглядової ради
CEO Promodo

Дмитро Яковлєв


учасник наглядової ради
CОO Videal

Василій Солощук


учасник наглядової ради
CEO INSART

Павло Обод


учасник наглядової ради
CEO Sloboda Studio

Едуард Рубін


учасник наглядової ради
CEO Telesens

Експертно-консультативна рада

Статус і склад:

Постійно діючий дорадчий орган, складається з усіх представників навчальних закладів, інших експертних установ, органів місцевої влади, неприбуткових організацій, діяльність яких пов'язана з діяльністю кластеру. Кількість і склад необмежені, прийом члена затверджується загальними зборами

Частота засідань:

Не рідше 1 разу на місяць

Компетенція:

 • Керує співпрацею з навчальними закладами, органами місцевої влади;
 • Реалізує і бере участь у реалізації проектів, пов'язаних з їх участю;
 • Представляє свою експертну думку з питань діяльності кластеру і проектів, які він реалізує.